|
| | | |
01-05-2024

VEJEN TIL BÆREDYGTIG VÆRDISKABELSE

ESGRapport2023FinalWebPhoto

Som koncernvirksomhed har vi et ansvar for at passe på vores omverden. Hos Pankas tager vi vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

Årets ESG-rapport, indeholder alle koncernens 19 selskaber. Vores bæredygtighedstilgang implementeres gennem principper, procedurer og retningslinjer, som sikrer overholdelse af relevant lovgivning, herunder CSRD, årsregnskabslovens § 99a, b og d samt EU´s persondataforordning.

Ved at samle data og øge fokusset på ESG, forventer vi at kunne give et mere nuanceret billede af Pankas som koncernvirksomhed og samtidig øge gennemsigtigheden.

Rigtig god læselyst.

 

Find ESG-rapporten for 2023 her

Del siden