|
| | | |

Arbejdsmiljøpolitik

Det er Pankas A/S overordnede politik at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund. 
Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001,  ISO45001 og 
Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse nr. 1409:2020 og kravene DS/EN ISO 50001 pkt. 4.4.3 i tillæg til DS/EN ISO 14001.

  • Pankas ønsker et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på høj trivsel og forebyggelse af ulykker, arbejdsrelaterede sygdom herunder nedslidning
  • Vi vil til enhver tid overholde relevant lovgivning og myndighedskrav
  • Vi ønsker som ledelse af gå foran og som rollemodeller sikre en sund arbejdsmiljøkultur i hele vores organisation
  • Vi vil som ledelse udvikle en organisation, som arbejder proaktivt og løbende fjerner farer og reducere arbejdsmiljørisici
  • Vi vil løbende forbedre vores arbejdsmiljøledelsessystem og systematisk arbejde mod mål og handlingsplaner udsprunget fra denne politik
  • Arbejdet foregår i tæt samarbejde og konsultation med vores arbejdsmiljøorganisation, som er omdrejningspunktet for udbredelse af en god arbejdsmiljøkultur
  • Fokusområder er især trafiksikkerhed (både for medarbejdere og andre trafikanter) samt reduktion af udsættelse for røg, støj, støv, tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Vi forventer, at alle Pankas medarbejder understøtter et godt arbejdsmiljø for sig selv og andre, herunder følger alle retningslinjer, samt at de melder alle uhensigtsmæssige forhold ind, så vi har mulighed for at forbedre dem.

 

                                                  

Del siden