|
| | | |

Klimavenlig Asfalt

KVS-belægningens egenskaber

KVS-belægninger er kendetegnet ved en reduceret rullemodstand mellem dæk og asfaltbelægning, som nedsætter CO2-udledningen og dermed bilernes brændstofforbrug, men uden at medføre lavere levetid, eller nedsat trafiksikkerhed. Belægningen har en støjreducerende effekt, og en stor slidstyrke samt sporkøringsmodstand.

KVS indeholder ædle materialer som knuste klippegranitmaterialer, kalk og klæbeaktive additiver, som er med til at bidrage til belægningens store styrke.

Belægningen er tilsat polymermodificeret bitumen, af høj kvalitet af typen 40/100-75, med højt bindemiddelindhold, som sikrer en god fleksibilitet og bidrager til en længere levetid end den traditionelle SMA-belægning.
Overfladen er åbengraderet og har en lille strukturdybde, som ikke påvirker friktionen, men som er med til at bidrage til støjreduktionen og den lave rullemodstand i hele belægningens levetid. Samtlige egenskaber er med til at bidrage til den forventelige høje levetid og en rigtig god CO2- reduktion, sammenlignet med traditionelle belægninger.

 

Anvendelse af klimavenlig asfalt

KVS-belægningen har gode anvendelsesmuligheder på trafikerede veje som, motorveje og motortrafikveje, omfartsveje, indfaldsveje og veje med stor trafikbelastning hvor udlægningen sker med asfaltudlægger.

Undersøgelser viser at der ved anvendelse af SMA 8 KVS sker en brændstofbesparelse på minimum 1,2% i gennemsnit, set over hele belægningens levetid og set i forhold til den traditionelle SMA-belægning. Dette lyder ikke af så meget, men for de store motorveje med en årsdøgntrafik på 50.000 – 100.000 er den akkumulerede besparelser på CO2-udledningen markant.

Udlægningsmæssigt fungerer Pankas klimavenlige asfaltbelægninger på samme måde, som tilsvarende traditionelle asfaltbelægninger selvom temperaturen af asfalten ved udlægningen ligeledes er lavere end normalt. Asfalten kan således udlægges og bearbejdes uden problemer og komprimeringen vil altid leve op til det krævede niveau.

 


Et ekstra fokus på miljøet med Warm-Mix

Under udviklingen af KVS-belægningen, har vi kombineret Pankas' Warm-Mix teknologi med den nye KVS-teknologi, det har reduceret CO2-udledningen yderligere. Warm-Mix teknologien er blandt andet kendetegnet ved at asfaltproduktionen sker ved en lavere temperatur end ved normal produktion, hvilket nedsætter energiforbruget i produktionen, og derved yderligere reducerer CO2-udledningen.

Ved at der sker en sænkning af blandetemperaturen på asfaltværket med 25-40 ⁰C opnås besparelsen på energiforbruget og dermed en miljømæssig gevinst i form af en tilsvarende stor reduktion af CO2-emission fra asfaltværket. Målinger og beregninger i forbindelse med produktion af KVS-belægningen viser typisk 20-25% lavere CO2-emission i forhold til produktion af asfaltblandinger ved normale temperaturer.

Produktion af klimavenlig asfalt

Ved produktion ved lavere temperatur på asfaltværker, er asfaltrecepterne modificeret med en række overfladeaktive stoffer, som gør det muligt at blande bitumen og tilslag ved temperaturer laverer end normalt, uden at blandingskvalitet og bearbejdelighed forringes.

Der opnås endda ofte en kvalitetsforbedring af den færdige asfaltbelægning, da den lavere temperatur under produktion, transport og udlægning medfører mindre hærdning af bitumen og dermed en længere levetid af belægningen til følge.

Ved at kombinere teknologien bag den nye klimavenlige asfalt KVS med vores egen Warm-Mix teknologi, har vi formået at skabe én af de mest miljøvenlige slidlag på markedet SMA 8 KVS WARM-MIX.

 

Bedre arbejdsmiljø

En af de største gevinster ved at kombinere de to teknologier, KVS og Warm-Mix, findes på arbejdsmiljøområdet. Ved udlægningen af KVS-belægninger er mængden af bitumenrøg mindre, sammenlignet med udlægningen af tilsvarende produkter ved normale temperaturer.

For alle medarbejdere på asfaltholdet, er arbejdsmiljøet dermed væsentligt forbedret, når der arbejdes med klimaasfalt belægninger. Ligeledes vil trafikanter og beboere ikke opleve den samme røgudvikling fra asfaltudlægningen.

Læs mere om Warm-Mix her

Del siden