|
| | | |

Asfaltbeton, tætgraderet (ABt)

Pankas slidlag af typen tætgraderet asfaltbeton og tætgraderet pulverasfalt er beslægtede belægningstyper, hvis kvalitet og levetid er dokumenteret gennem mange års anvendelse som belægning på en lang række forskellige typer af veje, stier, pladser m.m.

Overfladen på belægningerne er karakteriseret ved en fin struktur som giver billister og andre trafikanter en høj kørselskomfort.

Pulverasfalt (PA) anvendes typisk på let til middel trafikerede veje og færdselsarealer. PA er baseret på bløde bindemidler og kan dermed i stor udstrækning følge bevægelser i vejens underbund. Belægningen har en moderat stabilitet og bør derfor ikke anvendes på veje med høje trafikbelastninger.

Asfaltbeton (AB) anvendes på mere trafikerede veje og færdselsarealer. AB belægninger er kendetegnet ved en høj stabilitet og giver en forstærkning af det eksisterende areals bæreevne.

Typiske anvendelsesområder for tætgraderet PA og AB belægninger:

  • Hoved- og landeveje
  • Kommuneveje
  • Cykel- og gangstier
  • Fortove
  • Parkeringspladser
  • Havne- og industriarealer
  • Halgulve

 

ABt og PAt sammensætning


ABt og PAt belægninger fås i flere udgaver med maksimal kornstørrelse fra 6 til 16 mm. Belægningerne er baseret på vejrbestandige og poleringsresistente materialer i form af knust klippegranit og evt. suppleret med lyst tilslag, hvis der stilles krav til belægningens lystekniske egenskaber.

Ligeledes tilsættes klæbeforbedrende additiver, som er med til at sikre en lang levetid for belægningen.

 

Krav til PAt og ABt belægninger i henhold til AAB for varmblandet asfalt

Del siden