|
| | | |

Skærvemastiks (SMA)

Pankas SMA belægninger er designet til at modstå store trafikbelastninger og anvendes som et holdbart og meget stabilt slidlag på et bredt udsnit af veje og arealer såsom:

  • Motorveje og motortrafikveje
  • Hovedlandeveje
  • Bygader
  • Vejkryds
  • Lufthavne
  • Pladser med tung trafik

SMA sammensætning
Pankas SMA belægninger er baseret på en åbengraderet asfaltbeton med et højt indhold af bitumen iblandet specialfibre. Det muliggør at tykke bitumenhinder dannes og fastholdes omkring de enkelte sten under transport, udlægning og efterfølgende trafikpåvirkninger med en lang levetid af belægningen til følge.

Derudover er der i alle Pankas SMA asfalteringer tilsat klæbeforbedrende additiver, som er med til at sikre en vedhæftning af bitumen til granitskærverne i hele belægningens levetid.

Stenskelettet er sammensat af granitskærver som sammen med anvendelse af hårde bitumen typer eller modificeret bitumen sikrer belægningen mod skadelige deformationer, selvom den bliver udsat for store trafikbelastninger.

SMA belægninger fås i tre udgaver med maksimal kornstørrelse 8, 11 og 16 mm. Hvor der stilles krav til overfladens lystekniske egenskaber kan belægningen endvidere leveres med et lyst tilslag.

Krav til SMA belægninger i henhold til AAB for varmblandet asfalt

1) Vejledende 2) Ved anvendelse af densiteterne for bitumen og stenmaterialer samt disses indbyrdes masseforhold

1) Vejledende 2) Ved anvendelse af densiteterne for bitumen og stenmaterialer samt disses indbyrdes masseforhold

Del siden