|
| | | |

PermaPAN®

Store mængder regnvand kan give problemer, når kloaksystemet ikke kan nå at aftage vandet hurtigt nok. Pankas PermaPAN® er en specialudviklet permeabel asfaltbelægningsopbygning, hvor større mængder regnvand kan løbe igennem uden at efterlade noget vand på kørebanen.

Det må forventes, at permeable asfaltbelægninger har en kortere levetid end traditionelle belægninger. Der vil også, udover den almindelige vedligeholdelse, endvidere være behov for en årlig rengøring af belægningerne, så de bevarer deres permeable evne.

Anvendelse

Pankas PermaPAN® kan anvendes på boligveje, parkeringspladser, stier og mindre veje.

Opbygning

Pankas PermaPAN® består bl.a. af permeable asfaltlag - et slidlag med en maksimal korn-størrelse på 8-11 mm og et bærelag med en maksimal kornstørrelse på 16-22 mm. Belægningerne er baseret på knust klippegranit, som giver stabile og robuste belægninger.

Den store dræneffekt i Pankas PermaPAN® belægningerne skyldes hulrumsstørrelsen på næsten 25% og for at stabilisere belægningerne yderligere er bindemidlet baseret på en SBS-modificeret bitumen.

Belægningerne udlægges på et specialudviklet grusbærelag, som har en stor porevolumen, der kan optage store mængder regnvand efter samme princip som en faskine. Regnvandet løber altså fra vejen ned i gruset, hvorfra det langsomt siver ned i jorden.

Del siden