|
| | | |

Kvalitetspolitik

Det er Pankas A/S overordnede politik at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund. 
Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001,  ISO45001 og 
Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse nr. 1409:2020 og kravene DS/EN ISO 50001 pkt. 4.4.3 i tillæg til DS/EN ISO 14001.

Pankas A/S ønsker gennem kvalitetsstyring af samtlige aktiviteter inden for produktudvikling, produktion, salg og distribution at sikre at virksomhedens asfaltprodukter og service tilfredsstiller kundens behov ved at:

  • Løbende at forbedre effektiviteten af vort KMA-system.
  • At opstille målbare kvalitetsmål for relevante områder i organisationen.
  • At kommunikere vor politik og mål ud i organisationen, sikre at den er forstået og løbende informere den om ændringer og opnået resultater.

                                                   

Del siden