|
| | | |

Pankas lappeasfalt

Pankas lappeasfalt anvendes til midlertidig reparation af huller og andre mindre skader på asfalt, beton og fliser. Den består af granitskærver omhyldet af bitumen.

Før anvendelse rengøres hullet eller det beskadiget område med en kost og eventuel vandspuling. Lappeasfalten hældes eller skovles direkte i hullet i en lagtykkelse på minimum 1 cm. Herefter stampes det reparerede areal med en skovl eller andet egnet udstyr.

Hvis lagtykkelsen af lappeasfalten skal være mere end 6 cm bør det udlægges i to eller flere omgange. Efter stampningen fejes overskydende lappeasfalt bort og det reparerede areal afstrøes med sand.


Ved temperaturer under 10ºC forvarmes på det område, hvor lappeasfalten skal ligge. Der må endvidere påregnes længere hærdetid. Lappeasfalten bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end 5ºC.

Rækkeevne: Ved lagtykkelse på 1 cm rækker 20 kg til et areal på ca. 1 m²
Opbevaring: Ved temperaturer højere end 15ºC
Holdbarhed: Minimum 1 år
Leveringsform: 20 kg spande

Del siden