|
| | | |

Kvalitet og miljø

Miljø og kvalitet prioriteres højt i Pankas

Pankas har gennem årene arbejdet med at reducere miljøpåvirkninger fra alle processer i virksomheden. For aktiviteterne i Danmark er dette arbejde struktureret i et miljøledelsessystem som er certificeret iht. den internationale miljøstandard DS/ISO 14001.

Inden for sikkerhed og arbejdsmiljø er der i de senere år ligeledes arbejdet systematisk med løbende vurdering af processer og arbejdspladser samt efterfølgende implementering af forbedringer. Dette arbejde er sat i system og er certificeret iht. den internationalt anerkendte standard for arbejdsmiljø ISO45001.

Kvalitetsstyringssystemet hos Pankas A/S har været certificeret iht. DS/ISO 9001 siden 1994. Som en integreret del af kvalitetsstyringssystemet begyndte Pankas i 2008 at CE mærke asfaltprodukter, som en yderligere garanti til kunderne for en konstant høj kvalitet af producerede og udlagte vejbelægninger.

På produkt og teknologiområdet er der løbende hos koncernens datterselskaber i ind- og udland udviklet, produceret og leveret en række miljøfremmende produkter og aktiviteter, herunder bl.a. klimaasfalt som produceres ved væsentligt lavere temperaturer end normalt, således at energiforbrug og CO2-emission reduceres samt arbejdsmiljø på vejen forbedres.

Som synligt bevis for indsatsen på miljøområdet i 2008 fik Pankas sammen med det daværende datterselskab Inreco og Vejdirektoratet tildelt årets danske vejmiljøpris for at have arbejdet aktivt med miljøvenlige asfaltteknologier.

 

Det er Pankas A/S overordnede politik overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder,
samt det omgivende samfund at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent.

 

 

Del siden