|
| | | |

Historien om Pankas

Der var gang i byggeriet i slutningen af 1930’erne – og byggekonsortiet Ny Kalkbrænderi havde nok at gøre med både at bryde kalk og producere kalksten. Men man havde også godt gang i produktionen af en helt speciel kalksten, ANKAstenen, brudt af kalk på Saltholm, hårdbrændt og imprægneret med bitumen, som gjorde den mere egnet end tidligere tiders materialer til anlæg af stier, fortove, pladser, og ikke mindst de veje, der skulle kunne holde til den nye trafikbelastning fra stadigt flere automobiler.

Derfor besluttede Ny Kalk i 1939 at oprette et selvstændigt selskab, der kunne fokusere på det behov for vejbyggeri, som man allerede dengang forudså, ville få en helt afgørende betydning fremover. Det fik navnet PANKAS, fordi det fra starten byggede på ANKAstenene – og fordi man havde to dygtige ingeniører til at følge det på vej: Nemlig cand. polyt. Ingvard Pedersen og cand. polyt. C.F. Spangenberg. P’et i Pankas står således for Pedersen, mens det afsluttende S står for Spangenberg = PANKAS.

NY KALKBRÆNDERI' HISTORIE

Historien bag Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi går helt tilbage til Kong Valdemars tid omkring 1230, hvor Roskilde Bispestol gav tilladelse til at alle borgere måtte bryde kalkstenene på Saltholm uden tolderlæggelse. Læs hele den historiske fortælling.

Læs mere »

 

 

Ældre dokumenter fra Pankas historie:

Del siden