|
| | | |

Et bærelag har til opgave at reducere trykket fra trafikbelastningen, så der ikke sker en overbelastning af underbunden. Bærelaget skal være i stand til at optage de spændinger, der kommer fra trafikbelastningen, uden at der fremkommer revner og krakeleringer. Bærelaget skal også beskytte de underliggende lag mod vand og frost.

Grusasfaltbeton (GAB) anvendes som bærelag ved opbygning og forstærkning af vej- og pladsbelægninger. Et GAB-bærelag har evnen til at fordele trafikbelastningen ud på et større areal. GAB er trykfordelende. Et GAB-bærelag er opbygget af grusgravsmaterialer, filler og en hård bitumen. Stenmaterialerne danner det bærende skelet, mens filler og bitumen tilfører den nødvendige sammenhæng (kohæsion) til dannelse af væsentlig trykstyrke og trykfordelende egenskaber.

BINDERLAG

Et binderlag har til opgave at fungere som et binderlag mellem de øvrige bærelag og slidlaget. Det anvendes ved større trafikbelastninger typisk ved, Æ10 > 200 (mere end 200 ækvivalente 10-tons aksler pr. spor/pr. døgn) eller ÅDT > 4000 (årsdøgnstrafik mere end 4000 køretøjer).

Asfaltbetonbinderlag (ABB) anvendes som binderlag. ABB er et særligt sporkøringsresistent højstabilt bindelagsmateriale.

Den skærverige belægning produceres af knuste stenmaterialer i type 11 og 16, hvor tallene angiver maksimalkorn-størrelse. Ved trafikbelastninger mellem Æ10 > 200 og Æ10 ≤ 500 anvendes knuste bakke-, sø eller granitmaterialer. Som bindemiddel anvendes bitumen 40/60. Ved trafikbelastninger på mere end Æ10 > 500 anvendes udelukkende knuste granitmaterialer tilsat en hård bitumen samt tilsætning af polymermodificering, som sikrer en stabil og sporkøringsresistent belægning.

Fordele

  • Stor modstandsevne mod sporkøring og andre deformationer
  • Fleksibel med gode trykfordelende egenskaber
  • Kan kombineres med et bredt udsnit bærelagsmaterialer; såvel ubundne som stabiliserede
  • Danner ikke svindrevner
  • Kan genbruges

Anvendelsesbegrænsninger

  • Kræver afdækning med slidlag
  • Bør ikke udlægges i kolde perioder

 

Del siden