|
| | | |
19-04-2023

En fælles retning

ESGRapport20222

Som koncernvirksomhed har vi et ansvar for at passe på vores omverden. Hos Pankas tager vi vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

Årets ESG-rapport, indeholder for første gang alle koncernens 18 selskaber og danner baseline for den fremadrettede bæredygtige udvikling. Der er truffet beslutning om, at grundlaget for den fremadrettet fælles retning inden for bæredygtighed skal skabes på tværs af koncernen.

Ved at samle data og øge fokusset på ESG, forventer vi at kunne give et mere nuanceret billede af Pankas som koncernvirksomhed og samtidig øge gennemsigtigheden.

Rigtig god læselyst.

Find ESG-rapporten for 2022 her

Del siden