|
| | | |
07-12-2023

Ekstraordinært mange huller i asfalten denne vinter

Slaghuller500X300

Huller i vejen – også kaldet slaghuller – dannes især i forbindelse med vådt og køligt vejr da det er med til at gøre belægningen ekstra sårbar.


Slaghuller er til stor gene for trafikanterne på vejene.

Det der teknisk set sker når vi oplever huller i vejen er, at regnvand siver ned i revnerne, som uundgåeligt opstår i ældre asfaltbelægninger over tid. Kombineres dette med efterfølgende frost er resultatet at asfalten krakelerer og springer. Disse krakeleringer og springninger vil hurtigt udvikle sig til slaghuller på en vej, som er udsat for meget trafik.

Denne vinter har budt på usædvanligt meget regn og efterfølgende frost, hvilket har medført at vi oplever ekstraordinært mange huller i asfaltbelægningerne rundt omkring i landet.

Reparation af huller i vejen er en midlertidig løsning, med en begrænset levetid, indtil nyt fulddækkende belægning udlægges, og vejens overflade bliver lukket igen.

Kommunerne er ansvarlige for deres veje, og det er deres prioritering af vejbudgettet der afgør hvor og hvor mange veje der repareres i løbet af året.

I flere kommuner har borgerne mulighed for at indberette huller i vejene – forhør dig hos din kommune om mulighederne.


Gode råd til at undgå uheld og skader på din bil:

- Kør efter forholdene
- Sænk eventuelt farten – for at identificere eventuelle huller
- Rengør bilens lygter og ruder, for et bedre udsyn
- Informér kommunen via deres kommunikationssystem


Alle belægninger slides af belastningen fra trafikken, vind og vejr. For at sikre at asfaltbelægningen hele tiden lever op til kravet om en sikker og komfortabel færdsel, skal den løbende efterses. En løbende vedligeholdelse af veje medvirker desuden til at forlænge belægningens levetid før en total udskiftning er påkrævet. Læs mere om hvordan forebyggende vedligehold kan forlænge asfaltbelægningens levetid.

Del siden