|
| | | |

REMIX - GENANVENDELSE PÅ STEDET

Den eksisterende belægning opvarmes med infrarød varme i en dybde af 6-7 cm, hvorefter remixeren opriver de øverste 3-4 cm.

Belægningen, der remixes, tilføres 20-40 kg/m2 nye asfaltmaterialer samt bitumen med rejuvenator i den nødvendige mængde. De nye materialer mixes sammen med de eksisterende, og den færdigblandede asfalt udlægges i en og samme arbejdsgang af remixeren, og tromles færdig.

Modsat den traditionelle asfaltudlægning, er det remixede areal varmt nedefra, og dermed er der stort set aldrig komprimeringsproblemer. Løsningen kan udføres i selv kolde perioder.

Remix anvendes til vedligeholdelse af veje, når der er tegn på begyndende nedbrydning af asfaltbelægningen. Eksempler er manglende klæbning mellem asfaltlagene, sten- og mørteltab, revner, krakeleringer, sporkøring, manglende friktion, og nedbrudt overfladebehandling.

Styrken i Remix løsningen skal findes i den tykkelse og sammensætning af asfaltmaterialer i den regenerede belægning.

Inden processen igangsættes, analyseres belægningens nuværende tilstand ved optagning af borekerner. Derved kan den optimale tilsætning af nyt bindemiddel og asfaltmateriale bestemmes, og den ønskede kvalitet kan leveres.

Boreprøver – det rigtige beslutningsgrundlag

Når der skal træffes beslutning om vedligeholdelse af et større vejareal, er boreprøverne et vigtigt supplement til de observerede skader. Boreprøverne afslører om de forskellige lag i vejen binder ordentligt, og om vejens bæreevne er tilstrækkelig. Ifølge vejreglerne, skal der foretages boreprøver, ved entrepriser over 10.000 m2.

Beslutninger, baseret udelukkende på observationer, kan føre til den forkerte vedligeholdelsesstrategi. Ligeledes kan for kortsigtede overvejelser om investeringer i en vej – på længere sigt vise sig langt dyrere end at lave vejen rigtigt første gang.

Rådgivere har i den forbindelse redegjort for forskellige eksempler under forudsætning om en given målsætning omkring en vejs skadespoint. Kort sagt – det kan bedre betale sig at låne i banken end at låne på vejkontoen…

Heating

Vi har udviklet selvkørende heatere, der udfører opvarmning eller optørring af vejbelægninger i forbindelse med afstribning eller asfaltudlægning.

Opvarmning og optørring af belægninger kan også udføres i kolde periode, og man kan derved forlænge udlægningssæsonen betydeligt.

Vores heatere kan opvarme og tørre i bredder fra 0,5 m – 4,60 m så mulighederne er store.

Vi kan ligeledes afhjælpe fede og svedige overfladebelægninger ved at opvarme dem så overfladebehandlings-firmaerne undgår at sprøjte nyt klæbemiddel ud før afstrøning med skærver

Kontakt Pankas Remix, hvis du vil vide mere.

Del siden